werkwijze

stap 1

Kennismaken
verwachtingen

Kennismaking en intake

Deze stap is misschien wel de belangrijkste.  Voor een geslaagd traject is het belangrijk de voorwaarden en verwachtingen goed af te stemmen.

Hierbij gaat het om samen-werking, waarbij een goede persoonlijke klik tussen werknemer en re-integratie expert ook zeer belangrijk is. Het traject wordt afgestemd: wat zijn de verwachtingen, wat is de rol van de werkcoach en wat wordt er van de werknemer verwacht?

stap 2

Afspraken
aanpak vastleggen
duidelijkheid

Werkplan

De mogelijkheden, afspraken en plan van aanpak leggen we vast in een werkplan. Hierdoor weten we goed wat we precies gaan doen en wat de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden zijn. In een tweede spoor traject wordt het werkplan ook gebruikt voor communicatie en verplichte rapportage aan de werkgever en het UWV. 

stap 3

voorbereiding
zelfinzicht
zoekprofiel

Loopbaanscan, coaching en assessments

De ‘loopbaanscan uitgebreid’ bestaat uit de drie belangrijke pijlers van inzicht: (I) ‘Wie ben ik?’, (II) ‘Wat wil ik?’ en (III) ‘Wat kan ik?’ Het doel van de scan is bewustzijn creëren over kwaliteiten en mogelijkheden waaruit het zoekprofiel naar arbeidsmogelijkheden ontstaat. Het geeft inzichten die bij de coaching en ander werk zoeken gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden verschillende coachings-modules gebruikt gericht op het solliciteren zoals ‘Maken van een CV’, ‘Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief?’, ‘ Hoe gebruik ik mijn netwerk?’ en ‘Hoe voor ik een sollicitatiegesprek?’

stap 4

vacatures zoeken
jobhunting
netwerken
actief solliciteren

CV MAKEN EN WERK ZOEKEN​

Met de verkregen inzichten, het zoekprofiel en het opgestelde CV gaan we aan de slag. Welke vacatures spreken aan? Er wordt actief gezocht naar vacatures, gesolliciteerd en werkgevers worden benaderd voor functies. Hier staat samenwerking tussen werknemer en re-integratie expert centraal. Er is regelmatig contact om te kijken wat de voortgang is en waar de mogelijkheden liggen.

stap 5

begeleiding
sollicitatiegesprek
overeenkomst

Plaatsingsgesprekken en nazorg

In de laatste fase vindt begeleiding plaats naar de specifieke mogelijkheden op een andere werkplek buiten de werkkring van de huidige werkgever. Ook is het mogelijk dat de expert meegaat met een bezoek aan een werkervaringsplek, een detacheringsgesprek of een sollicitatiegesprek, om de kans op succes te maximaliseren. In het geval van detachering ondersteunt de expert bij de detacheringsovereenkomst.

Rapportage

Indien nodig, bijvoorbeeld voor een tweede spoor traject, worden alle activiteiten en resultaten in een rapportage vastgelegd. Deze rapportage kan als bewijs van voldoende inspanning gebruikt worden richting het UWV.