Tweede spoor traject

Een werknemer kan langdurig uitvallen, waarbij in het eerste ziektejaar wordt gekeken naar terugkeer in de eigen functie of een andere positie binnen het bedrijf. Als dit niet mogelijk is, start een tweede spoor traject buiten de organisatie, waarbij het UWV specifieke eisen stelt.

Niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot sancties, zoals verplicht loon doorbetalen in het derde ziektejaar. Het tweede spoor traject is vaak belastend voor de werknemer, met mogelijke emoties in het spel, en goede afstemming is dan essentieel. Springer Arbeidsbemiddeling heeft de ervaring om het proces soepel te laten verlopen volgens onze beproefde werkwijze. Hierdoor ontzorgen wij u volledig, waarbij we de communicatie kort houden. De duur en aanpak van het traject kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie.

Wij zorgen voor een Poortwachter-proof tweede spoor traject, individuele begeleiding van de werknemer, het wegnemen van barrières gedurende het traject, en een transparante, heldere rapportage.

Hoe pakken wij dit aan?

Elk tweede spoor traject wordt uitgevoerd volgens onze beproefde werkwijze. Door deze werkwijze ontzorgen wij u volledig, waarbij we de communicatie kort houden.

We kunnen de duur en aanpak van het traject aanpassen aan de specifieke situatie mocht dat nodig zijn.

Wij zorgen voor: