Derde spoor traject

Als een zieke werknemer tijdens het doorlopen van een 1e en 2e spoor traject niet terug kan keren op de arbeidsmarkt, volgt een WIA-keuring bij het UWV. Bij 35-80% arbeidsongeschiktheid komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering, gebaseerd op de restverdiencapaciteit.

Tijdens de uitkeringsperiode heeft de werknemer een re-integratieplicht, inclusief actieve zoektocht naar nieuw werk in een 3e spoor traject. De werkgever blijft, ongeacht eigenrisicodragerschap, 10 jaar verantwoordelijk voor re-integratie en uitkering. Snelle werkhervatting vermindert de langetermijnkosten voor de werkgever.

Waarom is het verstandig een re-integratie 3e spoor traject extern uit te zetten? Na twee ziektejaren en toekenning van een WGA-uitkering is het voor werkgevers vaak lastig alle wettelijke eisen voor re-integratie te overzien. Het 3e spoor traject biedt de zieke werknemer meer toekomstperspectief, terwijl de kosten voor de werkgever worden beperkt.

Het re-integratie 3e spoor traject in de praktijk